Franchising NATURHOUSE
zdravá a rentabilná franchisa


Pre aktívnych a dynamických ľudí, ktorí chcú podnikať pre seba, ale nie sami!


V NATURHOUSE vám ponúkame možnosť vlastného podnikania pod osvedčenou značkou:

 • Vybudovanie vlastnej firmy s rozvinutým a overeným know-how v sektore so stálym rastom.
 • Vstupné a priebežné školenia.
 • Celková podpora vo všetkých oblastiach: od umiestnenia až po úspešné zavedenie prevádzkarne.
 • Územná exkluzivita.
 • Možnosť prevádzkovať viac vlastných pobočiek.
 • Široká škála exkluzívnych produktov z vlastných laboratórií HOUSEDIET a KILUVA.
 • Vstupná investícia pre otvorenie pobočky začína pre mikrokoncept od 11 200 eur, pre štandardnú predajňu od 16 100 eur a jej obvyklá návratnosť je 1 – 3 roky.
 • S NATURHOUSE máte možnosť dosiahnuť vyššiu rentabilitu, zisk a istotu v porovnaní s výnosmi z banky, penzijného pripoistenia alebo obchodovania na burze.

 

Mapa svetových pobočiek NATURHOUSE

 

Počas 20 rokov pôsobenia sme
expandovali do 40 krajín sveta,
kde sme otvorili 2.000 pobočiek,
v ktorých pôsobí cez 5.000 profesionálov,
ktorí pomohli viac než 4.000.000 klientov schudnúť a váhu si udržať.


Ako začať s NATURHOUSE?

Pôdorys pobočky - štandardný koncept

Kde?

Podľa veľkosti lokality, v ktorej bude vaša pobočka pôsobiť, máme pripravené dva koncepty:

 • 1. Štandardný koncept je určený pre mestá s 20 000 a viac obyvateľmi.
 • 2. Mikrokoncept pre mestá s 10 000 – 19 000 obyvateľmi.

Ako vyzerá vhodné miesto na podnikanie?

 

Pôdorys pobočky - mikrokonceptŠtandardný koncept:

Vlastná alebo prenajatá prevádzkareň s min. 29 m2, s výkladom, na frekventovaných zónach a v obchodných centrách.

Mikrokoncept:

Vlastná alebo prenajatá prevádzkareň s min. 20 m2, s výkladom. Predajňa je rozdelená na čakáreň a výživovú poradňu a nachádza sa na frekventovanej lokalite v centre mesta.

 

Ako náročné sú úpravy prevádzkarne?

Poskytneme vám všetky naše skúsenosti a pomôžeme vám so všetkými úpravami a inštaláciou až do úspešného zavedenia pobočky. Máme k dispozícii kvalitných dodávateľov s preverenými cenami.

Fotografie pobočky NATURHOUSE


Koľko sa platí ako Royalty?Fotografie pobočky v Českých Budějoviciach

Nič!

Aké ďalšie poplatky zaplatíte?

Administratívny poplatok vo výške 300 eur ročne (bez DPH).

Do čoho bude treba investovať?

 • Prenájom alebo kúpa prevádzkarne.
 • Čas potrebný na zaškolenie.
 • Vstupná investícia začína od 11 200 eur v prípade mikrokonceptu a od 16 100 eur pre štandardnú predajňu. Táto čiastka zahŕňa nákup tovaru, zariadení a úpravy prevádzkarne podľa štandardov NATURHOUSE pre školenia a finančnú rezervu na rozjazd podnikania.

Čo je treba pre otvorenie prevádzkarne urobiť?

Kontaktujte pána Jana Gondu buď telefonicky na čísle: +420 723 580 946, alebo e-mailom: jan.gonda@naturhouse-cz.cz.

Hneď ako dostaneme vašu žiadosť, spojíme sa s Vami a budeme vás informovať o priebehu procesu.

S čím vám pomôžeme?

 • Predáme vám naše overené know-how.
 • Poradíme vám s umiestnením a zariadením prevádzkarne.
 • Budeme vás aj váš personál kontinuálne vzdelávať v oblastiach výživy, dietológie, predaja, jednania so zákazníkmi, ale tiež ekonomike prevádzky pobočky.
 • Poskytneme vám poradenstvo v marketingu, administratíve, IT, personalistike, podnikaní a ďalších oblastiach…

Fotografie výživové poradne NATURHOUSE - konzultácia u výživového poradcu.