Prázdniny skončili, NATURHOUSE University štartuje.
Klienti sa môžu tešiť na ešte odbornejšiu starostlivosť

NATURHOUSE University logo


Zo zvonením v škole zasadnú do pomyselných lavíc tiež výživoví poradcovia NATURHOUSE. Tešiť sa môžu na získanie ešte odbornejších znalostí v oblasti výživy, diéty a zdravého životného štýlu, manažmentu a osobnostného rozvoja v NATURHOUSE University. Úspešní absolventi budú môcť získať titul MBA z americkej univerzity.


NATURHOUSE dbá o neustály rozvoj a prehlbovanie odbornej kvalifikácie svojich výživových špecialistov formou odborných školení, ktoré zaisťujú špičkoví odborníci v Českej republike, ako je Mgr. Martin Jelínek a Ing. Ivan Mach, CSc. Preto bola založená NATURHOUSE University, ktorej hlavným zmyslom je kontinuálne zvyšovať odborné znalosti a osobný rozvoj výživových poradcov tak, aby sa o klientov starali na najvyššej možnej úrovni nielen po stránke odborných znalostí, ale tiež im vedeli dodať potrebnú podporu, povzbudenie a motiváciu na ceste za vysnívanou postavou.

Cieľom starostlivosti výživových poradcov NATURHOUSE je nielen úprava hmotnosti klienta na požadovanú hodnotu, ale aj dosiahnutie zlepšenia celkového zdravotného stavu, fyzickej kondíciepsychickej pohody v príjemnom prostredí zážitkovou formou.

NATURHOUSE University výživové poradenstvoKomplexný rozvojový program NATURHOUSE University je rozdelený do 3 variant, ktoré na seba navzájom nadväzujú. Úspešní absolventi špecializácie Management výživového poradenstva získajú certifikovaný diplom americkej LIGS Universitytitul MBA. NATURHOUSE University je jediný MBA program na slovenskom trhu so špecializáciou na Management výživového poradenstva.


Lektori rozvojového programu výživového poradenstva

Mgr. Martin Jelínek (ATAC)Mgr. Martin Jelínek (ATAC)

Absolvent Prírodovedeckej fakulty Masarykovej Univerzity v Brne. Je certifikovaným poradcom pre interpretáciu analýzy stopových prvkov v organizme a ich metabolických premien. Spolupracuje s profesionálnymi športovcami, je autorom a lektorom kurzov „poradca pre výživu“ a „sila myšlienky“. Organizuje prednášky pre laickú i odbornú verejnosť v oblasti zdravého životného štýlu, výživy a suplementácie. Zaoberá sa témami ako je psychológia výživy a riešenie chronických civilizačných chorôb.

 

Ing. Ivan Mach, CSc. (NUTRIS)Ing. Ivan Mach, CSc. (NUTRIS)

Vyštudoval Vysokú školu chemicko-technologickú v Prahe. Od 70. rokov sa odborne venuje problematike výživy, je autorom mnohých kníh, prekladov, odborných publikácií, článkov, skrípt a prednášok. V roku 2004 založil akreditované kurzy pre výživových poradcov v ČR NUTRIS, v ktorých je odborným garantom. Prednáša na 1. lekárskej fakulte UK v Prahe, Masarykovej univerzite v Brne a VŠ Palestra Praha. Pôsobí ako poradca pre výživu a životný štýl, športový dietológ a bol vymenovaný súdnym znalcom v odbore. Spolupracoval s celým radom významných slovenských i zahraničných spoločností - výrobcov potravín (Pharma Nord, Penco, Nutrend, Aminostar, Walmark, Bonavita, Penam atď.). V súčasnej dobe je prezidentom Aliancie                                                              výživových poradcov ČR.

MUDr. Michaela SvobodováMUDr. Michaela Svobodová

Lekárka s atestáciou rádiológie a zobrazovacej metódy. Má 10-ročnú prax ako obchodný zástupca u farmaceutických firiem. V NATURHOUSE pôsobila 1,5 roka ako výživová poradkyňa. Teraz vlastní súkromnú prax so zameraním na zdravý životný štýl, pohyb, chudnutie a poradenskú činnosť s poradňami v Prahe, Litoměřiciach a Roudnici nad Labem. Má skúsenosti s predajom, absolvovala kurzy predajných a prezentačných zručností.

 

 

Lektorka rozvojového programu manažérsky rozvoj

PhDr. Markéta Hinková (MOTHERBOARD)PhDr. Markéta Hinková (MOTHERBOARD)

Má dlhoročnú prax v oblasti HR - executive search manažérov, interim manažmentu, franchisistov a nábor poradcov v distribučných sieťach, ďalej v oblasti personálnej diagnostiky a osobnostného a manažérskeho developmentu. Spolupracovala s M.C. TRITON na pozícii business unit director pre segment HR, riadila ako managing director spoločnosť TRITON Hunters. Vyštudovala odbor psychológie na Filozofickej fakulte UK Praha. Absolvovala päťročný sebapoznávací výcvik v analytickej psychoterapii. Je tútorom LIGS University pre manažérske programy MBA a víťazkou súťaže Tútor MBA roka 2012.

 
 

Příběhy franchisantů

Kateřina Dlabačová
Franchising NATURHOUSE

Z asistentky majitelkou výživové poradny NATURHOUSE Nezřídka se stává, že se ze zaměstnance franchisové pobočky stane majitel pobočky jiné. Přesně to...

Další příběhy

Často kladené otázky

3. Aký je postup pri otvorení novej pobočky NATURHOUSE?

Záleží nám na tom, aby mal každý franchisant maximum informácií pre rozhodovanie o svojej investícii. Preto sa na prvej schôdzke budeme venovať metóde NATURHOUSE, vysvetlíme obchodný model, ukážeme si vzorové kalkulácie a určíme vhodnú lokalitu pre otvorenie obchodu. Potom, čo sa franchisant rozhodne s nami začať podnikať, sa spravidla zídeme v danom meste a spoločne si vytipujeme vhodné lokality pre umiestnenie obchodu. Nasleduje podpis franchisingovej zmluvy, uzatvorenie zmluvy o nájme (ak franchisant nepodniká vo vlastných priestoroch) a rekonštrukcia a vybavenie predajne. Medzitým vyberieme zamestnancov a preškolíme ich v našom školiacom centre v Českých Budejoviciach. Celý proces je možné zvládnuť aj za menej ako štyri týždne.

5. Rád/Rada by som si otvoril/a pobočku NATURHOUSE a pracovala v nej ako výživový poradca, ale nemám vzdelanie v odbore. Je to možné?

NATURHOUSE je otvorený všetkým, ktorí majú kladný vzťah k zdravému životnému štýlu a ochotu vzdelávať sa. Pre všetkých zamestnancov i franchisantov poskytujeme zadarmo trojtýždňové intenzívne školenie, na ktorom si osvojíte základy výživového poradenstva a získate certifikát pre prácu v NATURHOUSE. V rámci osobného rozvoja potom všetkým partnerom odporúčame absolvovať akreditovaný kurz výživového poradenstva, ktorý poskytuje hneď niekoľko spoločností. Veľké percento dnes úspešných výživových poradcov NATURHOUSE prišlo z odlišných odborov a dnes sú veľmi úspešní a klientmi uznávaní poradcovia

1. Prečo sa mám rozhodnúť práve pre NATURHOUSE?

NATURHOUSE je silná a stabilná medzinárodná značka, ktorá za viac ako 20 rokov existencie dokázala, že naša unikátna metóda a obchodný model fungujú po celom svete. Navyše ide o perspektívne odvetvie, kedy sa stále viac ľudí začína orientovať na „zdravý životný štýl“, základom ktorého je vyvážený jedálniček. Za 5 rokov fungovania na slovenskom trhu sme otvorili 12 franchisingových predajní, vďaka čomu sme tiež rozšírili povedomie o značke medzi spotrebiteľmi. NATURHOUSE sa pravidelne umiestňuje medzi Top100 franchisingovými konceptami na svete, ktorý vyhlasuje aj prestížny portál Franchise Direct.

Další dotazy